Logo wesolewakacje
Dodaj obiekt
Logowanie

Polityka Prywatności i Polityka Cookies

Wstęp

W serwisie WesoleWakacje.pl dbamy o Twoją prywatność: jej poszanowanie to jedna z podstaw działania naszego serwisu. Równie ważne jest dla nas zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa dlatego posiadamy Certyfikat SSL, który jest gwarantem zachowania poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną.

Możliwa jest zmiana naszej polityki w dowolnym czasie poprzez umieszczenie zmienionej wersji na naszej stronie internetowej. Zmieniona wersja będzie obowiązywać w momencie zamieszczenia jej. Ponadto, jeśli zmieniona wersja zawiera istotną zmianę, będziemy dostarczać Państwu z 30-dniowym wyprzedzeniem, informację zamieszczając ogłoszenie o zmianie polityki prywatności na naszej stronie internetowej.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

3. Poprzez gromadzenie logów serwera www.

Kto jest administratorem danych osobowych ?

Administratorem danych osobowych jest Firma Usługowa Małgorzata Lamczak z siedzibą 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Makowa 48, NIP 6222688218, zwana dalej Administratorem.

Zasady zbierania Danych Osobowych Użytkowników

1) Korzystanie z Usług wiąże się z koniecznością podania przez Użytkowników Danych Osobowych. Niepodanie Danych Osobowych uniemożliwia korzystanie z niektórych Usług.

2) Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika podczas: założenia konta, wysyłkę zapytania o nocleg, dodanie opinii na temat obiektu noclegowego, tworzenie list obiektów “ulubionych”, zapisanie się do newslettera, nawiązania kontaktu z naszym biurem itp.

3) Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

4) Dane pozyskane od Użytkowników nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, chyba że;

a) Użytkownik wyrazi na to zgodę;

b) Będzie to uzasadnione przepisami prawa;

c) Będzie to niezbędne w celu świadczenia Usług, w szczególności w zakresie technicznym, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Administrator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

Zakres Danych Osobowych i ich przetwarzania

W zakresie uzasadnionym daną Usługą, Administrator może prosić Użytkowania o podanie w szczególności następujących Danych Osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr nip, e-mail, numer telefonu.

W jakim celu są przetwarzane dane osobowe

Cel Świadczenia usług na rzecz użytkownika czyli realizacja umowy pomiędzy administratorem a użytkownikiem (umowy określane są najczęściej przez regulaminy, które użytkownik akceptuje przed skorzystaniem z usług). Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy.

W tym celu dane będziemy przetwarzać do czasu ustania świadczenia usług, jednakże przetwarzanie nie ustanie wcześniej, niż przed upływem okresu przedawnienia możliwych roszczeń związanych z wykonywaną umową bądź też okresem wynikającym z ustawy o rachunkowości.

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania umowy, w ramach działalności serwisu, w tym: rejestracji konta użytkownika, tworzenia ofert, pośrednictwa w kontakcie, wystawiania dokumentów księgowych. Twoje dane mogą być przekazywane innym użytkownikom serwisu (np. w celu przesłania zapytania do obiektu noclegowego).

W celu monitorowania ruchu na stronie, badania preferencji Użytkowników, kierowania reklam typu ADWORDS, wysyłkę newslettera.

Dane osobowe mogą być też wykorzystane do celów wynikających z odrębnych przepisów prawa, takich jak podatkowe.

PONADTO:

Marketing dotyczący produktów i usług podmiotów trzecich (w tym profilowanie i analizowanie danych w celach marketingowych) Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a) – dobrowolna zgoda.
Dane w tym celu będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody.

Kontakt - do kontaktu w sprawie przesłanego zapytania lub rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy . Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes administratora.
Dane w tym celu będziemy przetwarzać do czasu udzielenia odpowiedzi i rozwiązania zgłaszanej sprawy.

Prawa użytkownika

1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.

2. Użytkownik uprawniony jest do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo  są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3. W przypadku zmiany Danych Osobowych, Użytkownik zobowiązany jest do dokonania czynności zmierzających do aktualizacji Danych Osobowych na swoim koncie.

4. Użytkownik ma w każdym czasie prawo do usunięcia Danych Osobowych.

5. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył regulamin Serwisu lub jakiejkolwiek Usługi lub obowiązujących przepisów prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności i określenia zakresu odpowiedzialności Użytkownika.

6. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych pod adresem: [email protected]

Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

2. W serwisie jest stosowana autentykacja dwuskładnikowa, co stanowi dodatkową formę ochrony logowania do Serwisu.

3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: hekko.pl
 2. Dane rejestrowe firmy hostingowej: H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 210.000,00 zł w pełni wpłacony.
 3. Pod adresem https://hekko.pl możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy hostingowej.
 4. Firma hostingowa:
  • stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa),
  • stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze),
  • stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS),
  • stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring),
  • stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji),
  • stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.),
  • powołała Inspektora Ochrony Danych.
 5. Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:
  • zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o adresie IP,
  • informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,
  • informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysyłanej przez Operatora.

Techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 4. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora

Polityka Cookies

Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Internet Explorer

Chrome

Safari

Firefox

Opera

Android

Safari(iOS)

Windows Phone

Blackberry

Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

- czas nadejścia zapytania,

- czas wysłania odpowiedzi,

- nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, HTTPS

- informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,HTTPS

- adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

- informacje o przeglądarce użytkownika,

- Informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, Administrator nie łączy tych danych z Danymi Osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika (za wyjątkiem sytuacji kiedy jest to konieczne dla prawidłowej realizacji Usługi), zaś tak uzyskane dane są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Kontakt z Administratorem

Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania szczegółowych informacji:

Adres, pod którym można skontaktować się z Administratorem: [email protected]

Zresetuj Hasło